Judul Website

Written by Nurul Pajariah on . Hits: 736

Statistik Perkara Pengadilan Agama Singaraja

NO KETERANGAN TAHUN 2022
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
1.  Jumlah Sisa Perkara Bulan Lalu 6 16 13 14 10 20 13 12 11 8 13 10
2.  Jumlah Perkara Masuk Bulan Ini 29 13 18 12 20 26 20 20 15  14  19 5
3.  Jumlah Perkara Putus Bulan Ini 19 16 17 16 10 33 21 21 18  9 22 14
4.  Jumlah Sisa Perkara Saat Ini 16 13 14 10 20 13 12 11 13 10 1

 

NO KETERANGAN TAHUN 2023
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
1.  Jumlah Sisa Perkara Bulan Lalu 1                      
2.  Jumlah Perkara Masuk Bulan Ini                        
3.  Jumlah Perkara Putus Bulan Ini                        
4.  Jumlah Sisa Perkara Saat Ini                        

Tautan Aplikasi

© 2019 Pengadilan Agama Singaraja